Narva tööstuspark

130 ha suurune uus arendusprojekt Narva linna tööstuspiirkonnas

  • Kinnistute hind 15 EUR/m2, hinna sisse kuuluvad liitumised järgmiste kommunikatsioonidega: vesi, kanalisatsioon, gaas/keskküte ja side.
  • Tootmisettevõtetele personaalne hinnapakkumine lähtuvalt planeeritavatest investeeringute mahust ja töökohtade arvust.
  • kehtestatud detailplaneeringud
  • 1.etapil (65 ha) taristu välja ehitatud (vesi, kanalisatsioon, keskküte, side, teed, elektri alajaamad 12 MW)
  • 2.etapil (65 ha) valmib taristu 2017 lõpus (vesi, kanalisatsioon, gaas, side, teed, elektri alajaamad 10 MW)
  • kruntide suurused 3000 – 35 000 m2 (suurema maa vajadusel on krundid ja ehitusalad liidetavad)
  • 75 krundist müüdud 1/3
  • teostatud erainvesteeringud: 3 tööstusobjekti ja 2 logistikakeskust kokku ca 60 miljonit eurot
  • Google maps link (1 etapp – Kadastiku)
  • Google maps link (2 etapp – Kulgu)

Detailplaneeringud:

Narva Tööstuspark (Kadastiku) detailplaneering (link Narva LV kodulehele)

Narva Tööstuspark (Kulgu) detailplaneering (link Narva LV kodulehele)

Kadastiku 33 maa-ala detailplaneering (link Narva LV kodulehele)