Narva lennuvälja rajamine 1.etapp

 

NARVA LENNUVÄLJA RAJAMISE 1.ETAPP

Projekti tegevusi toetatakse Rahandusministeeriumi maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

Projekti teostaja: Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA)

Projekti kestus: 13.06.2022 kuni 12.06.2024

Projekti kogumaksumus: 72 798 eurot, millest toetus 54 598,50 eurot ja omafinantseering 18 199,50 eurot.

Projekti eesmärk: Projektiga luuakse eeldused Narva lennuvälja arendamiseks: rahvusvahelistele tšarterlendudele suunatud infrastruktuuri rajamise kaudu Ida-Virumaal, soodustades kiirete transpordiühenduste loomist maakonnas ja konkurentsivõime kasvu.

Projekti otsese tulemusena on kehtestatud lennuvälja detailplaneering (sh koostatud geoalus), keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne on heaks kiidetud, koostatud on taristu eelprojekt. Detailplaneeringuga on määratletud kruntide asukohad ja suurused, täisehitamise mahud ning kasutussihtotstarve.

Projekti tegevused:

  • Detailplaneeringu koostamine
  • Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine
  • Geoaluse koostamine
  • Taristu eelprojekti koostamine

Kontakt: Teet Kuusmik, tel. 5114685, info@ivia.ee