Agropark

AUVERE AGROPARK

Projekti tegevusi toetatakse Rahandusministeeriumi maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

Projekti teostaja

Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA)

Projekti kestus

19.06.2020 kuni 18.06.2022

Projekti maksumus

Kogumaksumus on 67 000 eurot, millest toetus 50 000 eurot ja omafinantseering 17 000 eurot.

Projekti eesmärk ja tulemus

Auvere agropargi käivitamisega luua eeldused Ida-Virumaa ettevõtlus ja majanduse mitmekesistamiseks produktiivsete ekspordivõimeliste põllumajandusettevõtete ja uute kõrgemat lisandväärtust loovate töökohtade loomiseks Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Narva linnades.

Projekti otsese tulemusena on kehtestatud agropargi detailplaneering (sh koostatud geoalus), keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne on heaks kiidetud. Detailplaneeringuga on määratletud kruntide asukohad ja suurused, täisehitamise mahud ning kasutussihtotstarve.

Projekti tegevused

  • Detailplaneeringu koostamine
  • Keskkonnamõjude strateegiline hindamine
  • Geoaluse koostamine

Kontakt: Teet Kuusmik, tel. 5114685, johvi@ivia.ee