GREEN-TECH VÕRGUSTIK

Green-tech ja Clean-tech partnervõrgustiku väljaarendamine ning valdkonna välisettevõtete kaasamine Ida-Virumaa rohepöördesse

Projekti tegevusi toetatakse Rahandusministeeriumi Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetusmeetmest.

Projekti teostaja

Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA)

Projekti kestus

1.05.2021 kuni 31.12.2022

Projekti maksumus

Kogumaksumus on 73 425 eurot, millest toetus 66 082,50 eurot ja omafinantseering 7 342,50 eurot.

Projekti eesmärk ja tulemus

Elavdada ja mitmekesistada Ida-Viru maakonnas kõrgema lisandväärtusega ettevõtlust eelkõige rohetehnoloogiate arendamise ja tootmise valdkonnnas. Tegevuste toel on võimalik tutvustada piirkonda uutele potentsiaalsetele valdkonna välisinvestoritele, kes on huvitatud Ida-Virumaa rohemajanduse arengusse panustamisest, luues oma projektide realiseerimisel uusi kõrgema lisandväärtusega töökohti. Kaasaegsed tehnoloogiliselt innovatiivsed ettevõtted pakuvad modernset töökeskkonda, atraktiivseid karjääritegemise võimalusi rahvusvahelises ettevõttes ja kõrgemaid töötasusid, mis meelitab noori liituma nende ettevõtete meeskondadega, aidates kaasa nooremaealise elanikkonna väljavoolu pidurdamisele piirkonnast.

Projekti tulemusel on välja arendatud partnervõrgustik, kuhu kuuluvad Green-tech ja Clean-tech valdkonna rahvusvahelised eksperdid ja kõneisikud, valdkonna investorid, haridus- ja teadusasutused, KOV-id, teised kasulikud ja huvitatud ühendused ning Green-tech ja Clean-tech valdkonna (välis)ettevõtetele on tutvustatud Ida-Virumaale investeerimise võimalusi õiglase ülemineku ja rohepöörde tingimustes.

Projekti tegevused

  • Partnervõrgustiku väljaarendamine
  • (Veebi)seminaride läbiviimine
  • Sihtkoha turundamine

Kontakt: Nele Rogenbaum, tel. 5302 0109, nele@ivia.ee