PATEE 2017-2019

Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus osaleb 2017-2019 Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammis projektiga “Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal”. Tugiprogramm leidis rahastust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme tegevusest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (PATEE)

Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal 2017-2019

Projekti kogumaksumus 114 557,52 eurot, millest toetus 96 228,31 eurot

Projekti eesmärk on parendada Ida-Virumaa ettevõtluskeskkonda uusi töökohti loovate uute ettevõtete toomisel maakonda

Projekti oodatavad tulemused on turundustegevuste toel kaasatud uued otseinvesteeringud mujal Eestis tegutsevate äriteeninduse ja/või allhanget pakkuvate uute ettevõtete näol, kes on loonud maakonnas uued töökohad.

Projekti tegevused on turundustegevuste läbiviimine Ida-Virumaale investeerida soovivatele peamiselt äriteeninduse ning logistika- ja tootmisvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele. oma põhitegevusega Ida-Virumaale laienevate ettevõtjate ligitõmbamiseks korraldatakse kohaliku ettevõtluskeskkonna tutvustamiseks seminare, valmistatakse reklaam- ja turundusmaterjale, ettevõtjad viiakse kokku potentsiaalsete partneritega edasise koostöö arendamise ja vastastikuse kasu saamise eesmärgil.

Projekti eesmärkide täitmise efektiivsuse tõstmiseks ning edasise jätkusuutlikkuse tagamiseks viiakse IVIA meeskonnale läbi koolitusi turundusalaste kompetentside tõstmiseks.

Projekti raames valmistatud digitaalsed materjalid:

IVIA reklaambrošüür 2018 EST RU ENG

Baltic Chemical Park booklet

IVIA turundusvideo (avaldamisel)