PKT

Rahastaja: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeem (PKT), mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamise projektid:

„Kiviõli Äripargi taristu rajamine“

Toetuse suurus 0,43 miljonit eurot.

Toetuse abil on kavas rajada avalik tehniline taristu Kiviõli Äripargi territooriumil ja teavitada investorite sihtgruppe uutest arenguvõimalustest. Projekti raames valmib kahesuunaline sõidutee, paigaldatakse tänavavalgustus, ehitatakse välja sideliinid, vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Kiviõli Äripargi arendusprojekti elluviimine võimaldab luua tingimused uuteks erainvesteeringuteks, tegeleda kohaturundusega ning läbi erasektori investeeringute tootmis- ja logistikavaldkonnas aidata kaasa uute töökohtade loomisele Kiviõli piirkonnas.

Projektijuht: Teet Kuusmik, e-post: teet.kuusmik@ivia.ee , telefon: 511 4685

„Narva Kulgu Tööstuspark (Narva Logistika ja Tööstuspargi 2 etapp) 60 ha taristu rajamine“

Toetuse suurus 1,90 miljonit eurot.

Toetuse abil ehitati Narva Kulgu Tööstuspargis välja tehniline infrastruktuur, kindlustades sellega ettevõtjatele tingimused tööstus- ja logistikaprojektide realiseerimiseks. Samuti viidi läbi turundustegevusi, teavitamaks investorite sihtgruppe uutest arenguvõimalustest antud piirkonnas.

„Kohtla-Järve Tööstuspark 80 ha taristu rajamine“

Toetuse suurus 2,58 miljonit eurot.

Toetuse abil ehitati välja tehniline infrastruktuur, millega loodi sobivad tingimused tööstusettevõtete kiireks tegevuse alustamiseks Kohtla-Järve tööstuspargi territooriumil. Projektis viiakse läbi ka turundustegevusi, mille tulemusena teavitatakse potentsiaalseid investoreid unikaalsetest võimalustest, mis luuakse Kohtla-Järve linnas.