Plaan B

IDA-VIRU MAAKONNA ÄRIPLAANI 2021-2030+ KOOSTAMINE

Projekti tegevusi toetatakse Rahandusministeeriumi maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

Projekt on osa Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskavast 2019-2030+ ning koostatav maakonna äriplaan saab Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ strateegiliseks lisaks.

Projekti vastutav teostaja: Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA)

Projekti kestus: 1.10.2020 kuni 30.09.2022

Projekti kogumaksumus: 112 942 eurot, millest toetus 84 706,50 eurot ja omafinantseering 28 235,50 eurot.

Projekti eesmärk: koostatakse Ida-Viru maakonna äriplaan, mille peamine eesmärk on leida lahendused uute investeeringute kaasamiseks ja ettevõtluse arendamiseks Ida-Virumaal, mitmekesistades tulemusena maakonna majanduskeskkonda ning vähendades väljarännet ja töötuse taset, lähtudes Ida-Viru maakonna arengustrateegias 2019-2030+ seatud eesmärkidest.

Ida-Viru maakonna äriplaani koostamise protsessi kaasatakse sidusgrupid nii avalikust, era- kui teadussektorist.

Projekti tegevused:

  • Avaseminar projekti tegevuste tutvustamiseks 23.10.2020
  • Vaheseminar äriplaani sisendikorjeks projekti sidusgruppidelt 18-19.11.2020
  • Grupiintervjuud sidusgruppide esindajatega
  • Maakonna äriplaani tutvustusseminar 15.01.2021
  • Maakonna äriplaani tegevuskava monitooring ja sisendite edastus riiklikesse ja maakondlikesse strateegilistesse dokumentidesse

15.01.2021 toimus äriplaani tutvustav lõpuseminar. Seminari esitlused:

Teet Kuusmik – Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus

Hardi Murula – Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Ivan Sergejev – Rahandusministeerium

Leo Rummel – Energex Energy Experts

Kadri Adrat – Civitta Eesti

LÕPUSEMINARI VIDEOSALVESTIS

Ida-Viru maakonna Äriplaan 2021-2030+ lõppdokument

Kontakt: Teet Kuusmik, tel. 5114685, info@ivia.ee