Plaan C

 

SÜSINIKUHEITMETE KASUTAMISE ARENGUSTRATEEGIA KOOS TÖÖSTUSSÜMBIOOSI PILOODIGA

Projekti tegevusi toetatakse Rahandusministeeriumi maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

Projekt on osa Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskavast 2019-2030+ ning koostatav süsinikuheitmete arengustrateegia saab Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ strateegiliseks lisaks.

Projekti vastutav teostaja: Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA)

Projekti kestus: 1.10.2020 kuni 31.08.2022

Projekti kogumaksumus: 265 000 eurot, millest toetus 198 750 eurot ja omafinantseering 66 250 eurot.

Projekti eesmärk: koostada maakondlik strateegia Ida-Virumaa süsinikdioksiidi heitmete vähendamiseks, puhastamiseks ja kasutamiseks tööstussümbioosis. Euroopa Liidu kliimaeesmärgid mõjutavad põlevkivisektori toimimist, millel on omakorda oluline mõju Ida-Virumaa sotsiaal-majanduslikule keskkonnale. Strateegia koostamise läbi on soov leida lahendused sektori muutusteks ja selle pikaajalisuse tagamiseks ning anda sisend Õiglase Ülemineku kavasse.

Süsinikuheitmete kasutamise arengustrateegia keskmeks on põlevkivisektori pikaajaline säilimine, tööstusliku süsinikdioksiidi kasutamine ja rakendamine tööstussümbioosis ja ringmajanduses ning kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050.

Ida-Viru maakonna süsinikuheitmete kasutamise arengustrateegia ja tööstussümbioosi pilootprojekti koostamise protsessi kaasatakse sidusgrupid nii avalikust, era- kui teadussektorist.

Projekti tegevused:

  • Avaseminar projekti tegevuste tutvustamiseks 23.10.2020
  • Vaheseminar arengustrateegia sisendikorjeks projekti sidusgruppidelt
  • Grupiintervjuud sidusgruppide esindajatega
  • Süsinikuheitmete kasutamise arengustrateegia tutvustus 15.01.2021
  • Tööstussümbioosi pilootprojekti ettevalmistus
  • Sidusgruppide esindajatele kontaktvisiidid Euroopa juhtivate katmikalade, ringmajanduse ja CCUS projektidega tutvumiseks
  • Arengustrateegia ja tööstussümbioosi sisendite edastus riiklikesse ja maakondlikesse strateegilistesse dokumentidesse

15.01.2021 toimus CO2 strateegiat tutvustav lõpuseminar. Seminari esitlused:

Teet Kuusmik – Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus

Hardi Murula – Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Ivan Sergejev – Rahandusministeerium

Leo Rummel – Energex Energy Experts

Kadri Adrat – Civitta Eesti

LÕPUSEMINARI VIDEOSALVESTIS

Ida-Viru CO2 kasutamise arengustrateegia 2021-2030+ lõppdokument 

Tööstussümbioosi mudel – agropargi kontseptsioon

Kontakt: Teet Kuusmik, tel. 5114685, info@ivia.ee