EL piiril

Suurepärane võimalus laiendada oma äritegevust Eesti suuruselt teise maakonda, mille soodne majandus-geograafiline asukoht Läänemere ääres on tinginud heal tasemel tänapäevaste transpordiühenduste väljaarendamise kaubavahetuse ja logistika korraldamiseks Ida ja Lääne vahel.

Toetav põhitaristu:

 • Tallinn – Peterburi maantee
 • Tallinn – Peterburi raudtee ja haruteede võrgustik
 • Sillamäe sadam
 • Infrastruktuuriga varustatud tööstusalad
 • Elektritootmine ja võrguühendused väike- ja suurtarbijale
 • Gaasivõrk ja võrguühendused
 • Internet ja mobiiliside

Fakte Ida-Virumaast:

 • Maakonna 150 000 elanikust 80% elab linnades
 • Keskmine töötuse määr maakonnas 13,5% (2016)
 • Keskmine palk maakonnas 903 eurot (2016)
 • Pikaaegsed tööstustraditsioonid (Kreenholmi Manufaktuur 1857-2010)
 • 100 aastat põlevkivitööstuse ajalugu