Soft-Landing teenus

IVIA pakub oma klientidele nende investeerimisprojektide realiseerumiseks vajaminevaid saatvaid teenuseid ning toetab sisenemisel kohalikku äri- ja elukeskkonda.

Soft-Landing (nn pehme maandumise) teenused sisaldavad:

  • Kohaliku omavalitsuse esindajatega kohtumiste korraldamine;
  • Nõustamine finantseerimisskeemi valikul ja finantseerimisasutuste esindajatega kohtumiste korraldamine;
  • Esialgne analüüs investeeringute teostatavuse ja tasuvuse väljaselgitamiseks;
  • Ettevõtte registreerimine;
  • Abi vajaliku dokumentatsiooni komplekteerimisel ning kliendi saatmine notariaaltehingute sõlmimisel;
  • Abi dokumentide vormistamisel ettevõtte välise finantseerimise saamise korral;
  • Nõustamine projekteerimis-, ehitusfirmade valikul ja partnerite otsingul;
  • Abi kohalikelt ja riiklikelt institutsioonidelt vajalike kooskõlastuste ning lubade taotlemisel;
  • Taotluste ja projektide ettevalmistamine riiklikest ja kohalikest toetusprogrammidest finantseerimise leidmiseks;
  • Abi personali värbamisel ning töötajate täiend- ja ümberõppe korraldamisel.