PKT

Rahastaja: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeem (PKT), mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamise projektid:

„Narva Kulgu Tööstuspark (Narva Logistika ja Tööstuspargi 2 etapp) 60 ha taristu rajamine“

Toetuse suurus 1,90 miljonit eurot.

Toetuse abil on kavas Narva Kulgu Tööstuspargi tehnilise infrastruktuuri väljaehitamine, kindlustades sellega ettevõtjatele tingimused tööstus- ja logistikaprojektide realiseerimiseks. Samuti on planeeritud turundustegevused, teavitamaks investorite sihtgruppe uutest arenguvõimalustest antud piirkonnas.

Projektijuht: Teet Kuusmik, e-post: teet.kuusmik@ivia.ee , telefon: 511 4685

„Kohtla-Järve Tööstuspark 80 ha taristu rajamine“

Toetuse suurus 2,58 miljonit eurot.

Toetuse abil on kavas välja ehitada tehniline infrastruktuur, et luua sobivad tingimused keemiatööstusettevõtete kiireks tegevuse alustamiseks Kohtla-Järve tööstuspargi territooriumil. Projektis on ette nähtud ka turundustegevused, mille tulemusena teavitatakse potentsiaalseid investoreid unikaalsetest võimalustest, mis luuakse Kohtla-Järve linnas.

Projektijuht: Teet Kuusmik, e-post: teet.kuusmik@ivia.ee , telefon: 511 4685

„Kiviõli Ettevõtlusala (25 ha) taristu rajamine“

Toetuse suurus 0,43 miljonit eurot.

Toetuse abil on kavas rajada avalik tehniline taristu Kiviõli Ettevõtlusala territooriumil ja teavitada investorite sihtgruppe uutest arenguvõimalustest. Projekti raames valmib kahesuunaline sõidutee, paigaldatakse tänavavalgustus, ehitatakse välja sideliinid, vee- ja kanalisatsioonisüsteem, paigaldatakse gaasijuhtmed. Kiviõli Ettevõtlusala arendusprojekti elluviimine võimaldab luua tingimused uuteks erainvesteeringuteks, tegeleda kohaturundusega ning läbi erasektori investeeringute tootmis- ja logistikavaldkonnas aidata kaasa uute töökohtade loomisele Kiviõli piirkonnas.

Projektijuht: Teet Kuusmik, e-post: teet.kuusmik@ivia.ee , telefon: 511 4685