Kiviõli äripark

Uus arendusprojekt Kiviõlis

  • kehtestatud detailplaneering
  • territoorium 7 ha
  • taristu eelprojekt koostatud
  • väljastatud ehitusluba
  • taristu ehitus planeeritud 2022 aastal

detailplaneeringu joonise väljavõte