Kohtla-Järve tööstuspark

balticchemicalpark.com

80 ha suurune uus arendusprojekt asukohaga Järve linnaosa tööstuspiirkonnas

  • Kinnistute hind alates 15 EUR/m2, hinna sisse kuuluvad liitumised järgmiste kommunikatsioonidega: vesi, kanalisatsioon, gaas ja side
  • Tootmisettevõtetele personaalne hinnapakkumine lähtuvalt planeeritavatest investeeringute mahust ja töökohtade arvust
  • Kehtestatud detailplaneering
  • 80 ha-l taristu välja ehitatud (vesi, kanalisatsioon, side, teed, tänavavalgustus)
  • 2019. a on välja ehitamisel gaasitrass
  • Krundid suurusega 5000 – 60 000 m2 (suurema maa vajadusel on krundid ja ehitusalad liidetavad)
  • Kaugus Kohtla- Järve Järve linnaosa elamurajoonist 1,5 km

ASUKOHT

Kohtla- Järve tööstuspark detailplaneering (DP-069)

ÜLDINE TARISTU:
– LIGIPÄÄS MAANTEELE
Krundid asuvad 2,5 km kaugusel Tallinn- Narva maanteest (https://goo.gl/maps/n93s5zXU5bK2) Kruntideni on väljaehitatud asfaltkattega teed, mis on mõeldud kasutamiseks rasketranspordile

– RAUDTEE ÜHENDUS
Kohtla- Järve tööstusparki läbib raudteeharu, mis väljub Tallinn- Peterburi põhiraudteele. Mitmed krundid piirneval raudteeharuga, tagades võimaluse vedudeks.

– ELEKTRIVARUSTUS
Tegemist on traditsioonilise tööstuspiirkonnaga, vabu elektrivõimsusi on kahes piirkonna 110 kV alajaamas kokku üle 30 MW (liitumispunktid 1,5-2 km kruntidest); Liitumisvõimalused on olemas 110kV, 35 kV, 10 kV, 6 kV, 0,4kV poolelt; erilahendusena ka 330 kV (õhuliin 1 km kaugusel, 330kv alajaam 14 km kaugusel)

– GAASIVARUSTUS
maagaasi olemasolevad vabad võimsused 24 000 m3/h=7,4m GJ/aastas (liitumispunkid kruntide piiril);
Petroter gaas (VKG AS põlevkiviõli tootmisest vabanev gaas) – hinnatasemelt oluliselt odavam maagaasist. Kogus kuni 5000 m3/h, Petroter gaasi kütteväärtus 40-48 MJ/m3=1,7m GJ/aastas (liitumispunkt 1,6 km kruntidest).

– AURUVARUSTUS
ülerõhk on 28…32 bar;
temperatuur on 405 ±15ºC;
maksimaalne aurukogus on 40 t/h;
liitumispunkti kaugus 800 m

– OLMEVESI
500 m3/ööpäevas (tsentraalne, liitumispunktid kruntide piiril)

– TEHNOLOOGILINE VESI JAHUTUSEKS
4800 m3/ööpäevas (liitumispunkt 2 km kruntidest)

– REOVESI
1300 m3/ööpäevas (regionaalse reoveepuhasti kaugus 1 km kruntidest, liitumispunktid kruntide piiril)