Narva tööstuspark

130 ha suurune uus arendusprojekt Narva linna tööstuspiirkonnas

  • Kinnistute hind alates 15 EUR/m2, hinna sisse kuuluvad liitumised järgmiste kommunikatsioonidega: vesi, kanalisatsioon, gaas/keskküte ja side
  • Tootmisettevõtetele personaalne hinnapakkumine lähtuvalt planeeritavatest investeeringute mahust ja töökohtade arvust
  • Kehtestatud detailplaneeringud
  • 1.etapil (Kadastiku 65 ha) taristu välja ehitatud (vesi, kanalisatsioon, keskküte, side, teed, elektri alajaamad 12 MW)
  • 2.etapil (Kulgu 65 ha) taristu välja ehitatud (vesi, kanalisatsioon, gaas, side, teed, elektri alajaamad 10 MW)
  • Krundid suurustega 3000 – 35 000 m2 (suurema maa vajadusel on krundid ja ehitusalad liidetavad)
  • 75 krundist müüdud 1/3
  • Teostatud erainvesteeringud: 5 tööstusobjekti ja 2 logistikakeskust kokku ca 70 miljonit eurot
  • Google maps link (1. etapp – Kadastiku)
  • Google maps link (2. etapp – Kulgu)

Detailplaneeringud:

Narva Tööstuspark (Kadastiku) detailplaneering (link Narva LV kodulehele, kehtestatud 2010)

Narva Tööstuspark (Kulgu) detailplaneering (link Narva LV kodulehele, kehtestatud 2014)

Kadastiku 33 maa-ala detailplaneering (link Narva LV kodulehele, kehtestatud 2016)